AktualitySetkání EVGE v Eisenachu

„Všechny zainteresované strany – firmy, odborníci a také odpadové asociace stojí od 1. června 2017 před řadou nových a ještě větších úkolů“ říká Hartmut Schön, předseda Evropské asociace společností pro certifikaci společností nakládající s odpady, v jeho uvítací řeči na pravidelném zasedání v Eisenachu. S novelou provozního nařízení o nakládání s odpady přichází značné dodatečné byrokratické zátěže, které vedou z hlediska certifikační praxe k výraznému zlepšení pro společnosti.

V průběhu expertního školení více než 60 účastníků zanechalo velký dojem poznání, že otázka certifikace neztrácí na důležitosti, ale naopak. Školení a nabídka informací v kombinaci s výměnou zkušeností je v odvětví velmi očekávaná.

Nejdříve Miryam Denz-Hedlund, jednatelka BVSE, přednesla svůj referát na téma „Aktuality ze zákonů o životním prostředí a o odpadech“ obsahující důkladný přehled situace na národní i nadnárodní úrovni. Těžiště jejího vystoupení tvořilo evropské právo o přepravě odpadů, vývoj judikatury k tématu komerčního i neziskového sběru odpadů a rovněž zmínila návrh vyhlášky o průmyslovém odpadu.

Následeně otevřel Dr. Patrick Blümcke z Talanw§alte Euppertal, cyklus přednášek se společným tématem komplexního právního přezkoumání nového EfbV. 

Bernd Eisfeld, GŘ společnosti BFUB CERT Hamburg, vylíčil všední aspekty certifikace z jeho vlastního pohledu a ukázal kolegům z oboru budoucí plány jejich společnosti a pak odpověděl posluchačům na detailním otázkám z praxe.

Mluvčí EVGE Gerd Bretschneide obsahově navázal a vysvětlil základní postoje, na kterých se dohodli německé společnosti. Na následnou diskuzi bylo záměrně naplánováno dostatek času a poskytovala tak dostatečný prostor pro konkrétní dotazy a odpovědi. 

Zasedání představenstva EVGE poprvé v České republice

Pravidelné zasedání představenstva EVGE proběhlo tento rok (13. 6. 2016) poprvé v České republice (dosud se zasedání
konala vždy v jednotlivých regionech Německa nebo v Rakousku). Diskutovány byly mj. i možnosti vzájemné spolupráce
na zvýšení povědomí o certifikaci SUCO v ČR.

Po zasedání proběhla exkurze pražské spalovny ZEVO Malešice, která jako součást společnosti Pražské služby a.s.
vlastní certifikaci SUCO již od roku 2006 a svou velikostí a technickým vybavením patří k největším v České republice
(zpracovává 95% směsného odpadu Prahy, tedy 1200-1400 tun odpadu denně).

Další zasedání představenstva EVGE je plánováno na 17. - 18.11.2016 v Berlíně. Součástí programu budou
např. informace o současných legislativních změnách ve členských státech či pracovní plány EVGE pro rok 2017.

V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete Vaše případné dotazy / podněty na představenstvo EVGE – a to nejpozději
do 31.10.2016 na email: info@suco.cz

V Praze, 15.6.2016
Konference Lipsko 2015

 

Ve dnech 19. / 11.20.2015 uspořádala Evropská asociace pro certifikaci společností, nakládajících s odpady (EVGE), pravidelnou výroční konferenci v Lipsku.
Stěžejní otázkou pro oblast nakládání s odpady v Německu je probíhající novela legislativy, týkající se dané problematiky, ve které je celá řada sporných bodů, které chce EVGE změnit.

V rámci tohoto tradičního výročního setkání byla výborem EVGE ustanovena pracovní komise poté, co se v důsledku několikahodinových rozhovorů na Ministerstvu životního prostředí v Bonnu vedení EVGE rozhodlo k přípravě nového kola jednání.


Leipzig / Frankfurt, 11.20.2015