EVGE


Opatření a cíle EVGE

 

EVGE bylo založeno v roce 2004 jako sdružení národních společenství která existují od roku 1996. Na základě požadavku na sjednocení certifikací.

EVGE usiluje o zvyšování standardů v oboru nakládání s odpady.

EVGE tvoří základnu pro mezinárodní pravidelné výměny názorů a zkušeností.

EVGE sjednocuje požadavky na společnosti nakládající s odpady v Evropě.

EVGE poskytuje podporu pro vznik certifikačních komunit v Evropě.


 

VIZE
 

EVGE bude usilovat o národní a evropské uznávání certifikátů.

EVGE vytvoří a bude prosazovat minimální evropské normy pro nakládání s odpady.

EVGE bude jednat na evropské úrovni o zvýhodnění certifikovaných společností při veřejných zakázkách.