Konference Lipsko 2015

 

Ve dnech 19. / 11.20.2015 uspořádala Evropská asociace pro certifikaci společností, nakládajících s odpady (EVGE), pravidelnou výroční konferenci v Lipsku.
Stěžejní otázkou pro oblast nakládání s odpady v Německu je probíhající novela legislativy, týkající se dané problematiky, ve které je celá řada sporných bodů, které chce EVGE změnit.

V rámci tohoto tradičního výročního setkání byla výborem EVGE ustanovena pracovní komise poté, co se v důsledku několikahodinových rozhovorů na Ministerstvu životního prostředí v Bonnu vedení EVGE rozhodlo k přípravě nového kola jednání.


Leipzig / Frankfurt, 11.20.2015