SUCO

Spolek pro udělování certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady"
Planetka

 

Tento garanční systém všestranné kvality v oblasti odpadového hospodářství byl založen v roce 2003 na základě spolupráce oborových sdružení (ČAOH, SVPS, APOREKO) s Ministerstvem životního prostředí.

Běžně používané ISO normy byly v Německu, Rakousku a dalších zemích postupně nahrazeny specifickou certifikací zvanou „Entsorgungsfachbetrieb“, česky „Odborný podnik pro nakládání s odpady“. Vzhledem ke specifikám provozu normy ISO plně neodpovídají pro společnosti podnikající v odpadovém hospodářství. Výsledkem je jak zvyšování ekonomických efektů, tak i pozitivní dopad na životní prostředí. Systém specifických certifikací se rovněž stává novým konkurenčním prvkem na vyspělých trzích. Například v Německu nahrazuje platná certifikace ADR.

Zastřešující organizací pro „národní“ sdružení vydávající certifikáty jejíž jsme členy, je EVGE (Europäische Vereinigung der Gemeinschaften zur Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben e.V., European Association of Societies for Certification of Specialized Waste Management Companies).Viz odkaz.

Cílem této organizace je vytvořit jednotné standardy na získání certifikátu v celoevropském hospodářském prostoru a platnost certifikátu na celoevropské úrovni.

Za základ kritérií certifikátu se považují požadavky spolkového nařízení SRN o odbornosti podniků působících odpadovém hospodářství v Německu.

Požadavky na certifikované firmy jsou uvedeny ve vzorovém protokolu o certifikaci.