Zasedání představenstva EVGE poprvé v České republice

Pravidelné zasedání představenstva EVGE proběhlo tento rok (13. 6. 2016) poprvé v České republice (dosud se zasedání
konala vždy v jednotlivých regionech Německa nebo v Rakousku). Diskutovány byly mj. i možnosti vzájemné spolupráce
na zvýšení povědomí o certifikaci SUCO v ČR.

Po zasedání proběhla exkurze pražské spalovny ZEVO Malešice, která jako součást společnosti Pražské služby a.s.
vlastní certifikaci SUCO již od roku 2006 a svou velikostí a technickým vybavením patří k největším v České republice
(zpracovává 95% směsného odpadu Prahy, tedy 1200-1400 tun odpadu denně).

Další zasedání představenstva EVGE je plánováno na 17. - 18.11.2016 v Berlíně. Součástí programu budou
např. informace o současných legislativních změnách ve členských státech či pracovní plány EVGE pro rok 2017.

V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete Vaše případné dotazy / podněty na představenstvo EVGE – a to nejpozději
do 31.10.2016 na email: info@suco.cz

V Praze, 15.6.2016